Тигар македонија

Ловечки чизми 

Долгогодишен партнер на ловџиите. Разгледајте ја понудата на Тигар Макеоднија.

Ловна чизма

Balkan hunter winter
Цена
2300 ден 

Артикал 21166 со крзно 

Ѓон синтетички. Лице високо квалитетна гума 

Броеви 39-47 

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773


Ловна чизма

Balkan hunter 
Цена
2350 денари

Артикал 21366 со крзно 

Броеви 39-47 

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773

Ловна чизма

Winter
Цена
3000 денари

Артикал 91518

Постава памучно трико. Филцана чорапа. Ѓон синтетички. Лице  високо квалитетна гума 

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго

ТЕЛЕФОН: 022455773

Ловна чизма

Canada
Цена
3000 денари 
Артикал 91568 

Постава синтетичко крзно. Ѓон синтетички. Лице Високо квалитетна гума. 

Броеви 39-47 

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773

Ловна чизма

One
Цена
2300 денари 
Артикал 91994

Постава памучно трико. 

Ѓон синтетички. Лице високо квалитетна гумна. 

Броеви 39-47

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773

Ловна чизма

Ultra
Цена
моментално не е на залиха 
Артикал 91996

Постава интетичко трико. Ѓон синтетички. Лице високо квалитетна гумна. 

Броеви 39-47

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773

Ловна чизма

Alaska 
Цена
2800 денари 
Артикал 93014 

Постав филц. Ѓон синтетички. Лице високо квалитетна гума

Броеви 39-47 

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773

Ловна чизма

Highlander
Цена 
3500 денари
Артикал 93019 

Постава неопрен. Ѓон синтетички. Лице високо квалитетна гума 

Броеви 39-47 

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773

Ловна чизма

Balkan hunter висока 
Цена
2500 денари 
Артикал 93036

Постава памучно трико. 

Ѓон синтетички. Лице високо квалитетна гума

Броеви 39-47

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773

Тигар македонија

ГУМЕНИ ТИГАР ПИРОТ ОПИНЦИ   

Докажан партнер на земјоделците во сите овие години. Тигар опинците веќе станаа дел од традицијата.

ОПИНОК СО РЕМЧЕ

Гумен опинок земјоделец со ремче
Цена
500 денари

Артикал 10054 

Каландиран ѓон. Лице високо квалитетна гума. Постава текстил памук

Броеви од: 27-50

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773

ОПИНОК БЕЗ РЕМЧЕ 

Гумен опинок земјоделец без ремче
Цена
490 денари 

Артикал 10055

Каландиран ѓон. Лице високо квалитетна гума. Постава текстил памук

Броеви од: 27-50

Испраќаме по карго

ТЕЛЕФОН: 022455773

Тигар македонија

Ниски работнички чизми

Тигар има своја програма за ниски работни чизми за прехрамбената индустрија и за други намени повелете разгледајте ја понудата.

Ниски работнички чизми

Ниска работна чизма 
Цена
1200 денари 

Артикал 20164

Постава 100% памук. Каландиран ѓон. Лице високо квалитетна гума

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773

Ниски работнички чизми

Бела ниска чизма за прехрамбена индустрија
Цена
1700 денари 

Артикал 21165 

Постава 100% памук. Пресован ѓон. Лице високо квалитетна гума

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго

ТЕЛЕФОН: 022455773

Ниски работнички чизми

Црна работна ниска чизма 
Цена 
1250 денари 

Артикал 21171

Постава памук 100%. 

Пресован ѓон. Лице високо квалитетна гума

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773

Ниски работнички чизми

Зелена работна ниска чизма 
Цена 
1300 денари 
Артикал 21178
Постава 100% памук. Пресован ѓон. Лице високо квалитетна гума

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773

Ниски работнички чизми

Црна ниска работна чизма 
Цена 
1400 денари 
Артикал 21259 

Постава филц.

Пресован ѓон. Лице високо квалитетна гума

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773

Тигар македонија

Рибарски чизми  

Тигар во својата рибарска програма нуди веќе докажани модели кои се долгогодишни сопатници на рибарите.

Рибарка програма

Рибарски комбилизон 
Цена 
5200 денари 

Артикал 91520 

Постава памук100% .Лице високо квалитетна гума. Ѓон синтетички пресуван 

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773


Рибарска програма

Рибарска чизма стандард
Цена 
3500 денари 

Артикал 91521 

Постава памук100% . Лице високо квалитетна гума. Ѓон синтетички пресуван

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773


Рибарска програма

Тара 
Цена
5400 денари 

Артикал 93043 

Постава неопрен. 

Лице високо квалитетна гума. Ѓон синтетички пресуван

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго

ТЕЛЕФОН: 022455773

Рибарска програма

Рибарска чизма Дрина 
Цена
4000 денари 
Артикал 93044 

Постава синтетичко трико. 

Лице високо квалитетна гума. Ѓон синтетички пресуван

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго

ТЕЛЕФОН: 022455773

Тигар македонија

Високи работни чизми 

Чизми Тигар синоним за квалитет и издржливост

Високи работни чизми

Работничка чизма стандард со зелена трака
Цена
1350 денари 

Артикал 70200

Постава памук 100% Ѓон каландиран. 

Лице високо квалитетна гума.

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773Високи работни чизми

Висока работничка чизма 
Цена
2000 денари 

Артикал 70204 

Постава филц.  Ѓон каландиран.

Лице високо квалитетна гума.

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773

Високи работни чизми

Бела висока за прехрамбена индустрија
Цена
2000 денари 

Артикал 71564 

Постава 100% памук. Пресован ѓон. Лице високо квалитетна гума

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773

Високи работни чизми

Зелена висока чизма стандард. 
Цена
1500 денари 
Артикал 71223 

Постава памук 100% 

Ѓон синтетички. Лице високо квалитетна гума.

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773


Високи работни чизми

Црна висока работничка чизма 
Цена
Моментално не е на залиха 
Артикал 71400 

Постава филц. Ѓон синтетички.

Лице високо квалитетна гума.

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

ТЕЛЕФОН: 022455773


Високи работни чизми

Висока црна чизма со црвена трака 
Цена 
1500 денари
Артикал 72106

Постава памук 100% Ѓон каландиран.

Лице високо квалитетна гума.

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго

ТЕЛЕФОН: 022455773

Високи работни чизми

Висока зелена работничка чизма
Цена
Моментално не е на залиха 
Артикал 72117 

Постава памук 100% Ѓон каландиран.

Лице високо квалитетна гума.

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго

ТЕЛЕФОН: 022455773


Високи работни чизми

Бела висока работничка чизма за прехрамбена индустрија 
Цена 
Моментално не е на залиха 
Артикал 72118 

Постава памук 100% Ѓон каландиран.

Лице високо квалитетна гума.

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго

ТЕЛЕФОН: 022455773

Тигар македонија

Заштитни чизми  

Фабриката Тигар произведува и заштитни чизми кои што наоѓаат своја улога во поспецифични професии. Рударство, шумарство, енергетика ....

Заштитни чизми

Пожарникарска чизма 
Цена
Побарајте понуда 

Артикал 81180

Постава ПЕС (100%) Ѓон синтетички. 

Лице високо квалитетна гума.

Направени по стандард EN ISO 20345:2011  

Броеви: 35-48

Испраќаме по карго

ТЕЛЕФОН: 022455773

Заштитни чизми

Century  4000

Cena
Побарајте понуда

Артикал 81320 

Постава ПЕС (100%) Ѓон синтетички.

Лице високо квалитетна гума.

Направени по стандард EN ISO 20345:2011

Броеви: 35-48

Испраќаме по карго

ТЕЛЕФОН: 022455773

Заштитни чизми

Шумарска чизма 
Цена
Побарајте понуда

Артикал 81481

Постава ПЕС (100%) Ѓон синтетички.

Лице високо квалитетна гума.

Направени по стандард EN ISO 20345:2011

Броеви: 35-50

Испраќаме по карго

ТЕЛЕФОН: 022455773

Заштитни чизми

Висока рударска чизма 
Цена 
4000 денари 
Артикал 81496

Постава ПЕС (100%) Ѓон синтетички.

Лице високо квалитетна гума.

Направени по стандард EN ISO 20345:2011

Ниво на заштита S5  

Броеви: 39-48

Испраќаме по карго

ТЕЛЕФОН: 022455773

Заштитни чизми

Пожарникарска чизма 
Цена
Побарајте понуда
Артикал 81502 

Постава ПЕС (100%) Ѓон синтетички.

Лице високо квалитетна гума.

Направени по стандард EN ISO 20345:2011

Ниво на заштита S5

Броеви: 39-48

Испраќаме по карго

ТЕЛЕФОН: 022455773

вЕ  ОЧЕКУВАМЕ

Оригиналните производи на фабриката Тигар од Пирот можете да ги најдете кај нас.

Побарајте понуда и за големопродажба. 

ТЕЛЕФОН:
+38922455773
АДРЕСА: