Тигар македонија

Ловечки чизми 

Долгогодишен партнер на ловџиите. Разгледајте ја понудата на Тигар Макеоднија.

Ловна чизма

Balkan hunter winter
Цена
2300 ден 

Артикал 21166 со крзно 

Ѓон синтетички. Лице високо квалитетна гума 

Броеви 39-47 

Испраќаме по карго 


Ловна чизма

Balkan hunter 
Цена
2350 денари

Артикал 21366 со крзно 

Броеви 39-47 

Испраќаме по карго 

Ловна чизма

Winter
Цена
3000 денари

Артикал 91518

Постава памучно трико. Филцана чорапа. Ѓон синтетички. Лице  високо квалитетна гума 

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго

Ловна чизма

Canada
Цена
3000 денари 
Артикал 91568 

Постава синтетичко крзно. Ѓон синтетички. Лице Високо квалитетна гума. 

Броеви 39-47 

Испраќаме по карго 

Ловна чизма

One
Цена
2300 денари 
Артикал 91994

Постава памучно трико. 

Ѓон синтетички. Лице високо квалитетна гумна. 

Броеви 39-47

Испраќаме по карго 

Ловна чизма

Ultra
Цена
моментално не е на залиха 
Артикал 91996

Постава интетичко трико. Ѓон синтетички. Лице високо квалитетна гумна. 

Броеви 39-47

Испраќаме по карго 

Ловна чизма

Alaska 
Цена
2800 денари 
Артикал 93014 

Постав филц. Ѓон синтетички. Лице високо квалитетна гума

Броеви 39-47 

Испраќаме по карго 

Ловна чизма

Highlander
Цена 
3500 денари
Артикал 93019 

Постава неопрен. Ѓон синтетички. Лице високо квалитетна гума 

Броеви 39-47 

Испраќаме по карго 

Ловна чизма

Balkan hunter висока 
Цена
2500 денари 
Артикал 93036

Постава памучно трико. 

Ѓон синтетички. Лице високо квалитетна гума

Броеви 39-47

Испраќаме по карго 

Тигар македонија

ГУМЕНИ ТИГАР ПИРОТ ОПИНЦИ   

Докажан партнер на земјоделците во сите овие години. Тигар опинците веќе станаа дел од традицијата.

ОПИНОК СО РЕМЧЕ

Гумен опинок земјоделец со ремче
Цена
500 денари

Артикал 10054 

Каландиран ѓон. Лице високо квалитетна гума. Постава текстил памук

Броеви од: 27-50

Испраќаме по карго 

ОПИНОК БЕЗ РЕМЧЕ 

Гумен опинок земјоделец без ремче
Цена
490 денари 

Артикал 10055

Каландиран ѓон. Лице високо квалитетна гума. Постава текстил памук

Броеви од: 27-50

Испраќаме по карго 

Тигар македонија

Ниски работнички чизми

Тигар има своја програма за ниски работни чизми за прехрамбената индустрија и за други намени повелете разгледајте ја понудата.

Ниски работнички чизми

Ниска работна чизма 
Цена
1200 денари 

Артикал 20164

Постава 100% памук. Каландиран ѓон. Лице високо квалитетна гума

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

Ниски работнички чизми

Бела ниска чизма за прехрамбена индустрија
Цена
1700 денари 

Артикал 21165 

Постава 100% памук. Пресован ѓон. Лице високо квалитетна гума

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

Ниски работнички чизми

Црна работна ниска чизма 
Цена 
1250 денари 

Артикал 21171

Постава памук 100%. 

Пресован ѓон. Лице високо квалитетна гума

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

Ниски работнички чизми

Зелена работна ниска чизма 
Цена 
1300 денари 
Артикал 21178
Постава 100% памук. Пресован ѓон. Лице високо квалитетна гума

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

Ниски работнички чизми

Црна ниска работна чизма 
Цена 
1400 денари 
Артикал 21259 

Постава филц.

Пресован ѓон. Лице високо квалитетна гума

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

Тигар македонија

Рибарски чизми  

Тигар во својата рибарска програма нуди веќе докажани модели кои се долгогодишни сопатници на рибарите.

Рибарка програма

Рибарски комбилизон 
Цена 
5200 денари 

Артикал 91520 

Постава памук100% .Лице високо квалитетна гума. Ѓон синтетички пресуван 

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 


Рибарска програма

Рибарска чизма стандард
Цена 
3500 денари 

Артикал 91521 

Постава памук100% . Лице високо квалитетна гума. Ѓон синтетички пресуван

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 


Рибарска програма

Тара 
Цена
5400 денари 

Артикал 93043 

Постава неопрен. 

Лице високо квалитетна гума. Ѓон синтетички пресуван

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго

Рибарска програма

Рибарска чизма Дрина 
Цена
4000 денари 
Артикал 93044 

Постава синтетичко трико. 

Лице високо квалитетна гума. Ѓон синтетички пресуван

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго

Тигар македонија

Високи работни чизми 

Чизми Тигар синоним за квалитет и издржливост

Високи работни чизми

Работничка чизма стандард со зелена трака
Цена
1350 денари 

Артикал 70200

Постава памук 100% Ѓон каландиран. 

Лице високо квалитетна гума.

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго Високи работни чизми

Висока работничка чизма 
Цена
2000 денари 

Артикал 70204 

Постава филц.  Ѓон каландиран.

Лице високо квалитетна гума.

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

Високи работни чизми

Бела висока за прехрамбена индустрија
Цена
2000 денари 

Артикал 71564 

Постава 100% памук. Пресован ѓон. Лице високо квалитетна гума

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 

Високи работни чизми

Зелена висока чизма стандард. 
Цена
1500 денари 
Артикал 71223 

Постава памук 100% 

Ѓон синтетички. Лице високо квалитетна гума.

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 


Високи работни чизми

Црна висока работничка чизма 
Цена
Моментално не е на залиха 
Артикал 71400 

Постава филц. Ѓон синтетички.

Лице високо квалитетна гума.

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго 


Високи работни чизми

Висока црна чизма со црвена трака 
Цена 
1500 денари
Артикал 72106

Постава памук 100% Ѓон каландиран.

Лице високо квалитетна гума.

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго

Високи работни чизми

Висока зелена работничка чизма
Цена
Моментално не е на залиха 
Артикал 72117 

Постава памук 100% Ѓон каландиран.

Лице високо квалитетна гума.

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго


Високи работни чизми

Бела висока работничка чизма за прехрамбена индустрија 
Цена 
1750 денари 
Артикал 72118 

Постава памук 100% Ѓон каландиран.

Лице високо квалитетна гума.

Броеви: 39-47

Испраќаме по карго

Тигар македонија

Заштитни чизми  

Фабриката Тигар произведува и заштитни чизми кои што наоѓаат своја улога во поспецифични професии. Рударство, шумарство, енергетика ....

Заштитни чизми

Пожарникарска чизма 
Цена
Побарајте понуда 

Артикал 81180

Постава ПЕС (100%) Ѓон синтетички. 

Лице високо квалитетна гума.

Направени по стандард EN ISO 20345:2011  

Броеви: 35-48

Испраќаме по карго

Заштитни чизми

Century  4000

Cena
Побарајте понуда

Артикал 81320 

Постава ПЕС (100%) Ѓон синтетички.

Лице високо квалитетна гума.

Направени по стандард EN ISO 20345:2011

Броеви: 35-48

Испраќаме по карго

Заштитни чизми

Шумарска чизма 
Цена
Побарајте понуда

Артикал 81481

Постава ПЕС (100%) Ѓон синтетички.

Лице високо квалитетна гума.

Направени по стандард EN ISO 20345:2011

Броеви: 35-50

Испраќаме по карго

Заштитни чизми

Висока рударска чизма 
Цена 
4000 денари 
Артикал 81496

Постава ПЕС (100%) Ѓон синтетички.

Лице високо квалитетна гума.

Направени по стандард EN ISO 20345:2011

Ниво на заштита S5  

Броеви: 39-48

Испраќаме по карго

Заштитни чизми

Пожарникарска чизма 
Цена
Побарајте понуда
Артикал 81502 

Постава ПЕС (100%) Ѓон синтетички.

Лице високо квалитетна гума.

Направени по стандард EN ISO 20345:2011

Ниво на заштита S5

Броеви: 39-48

Испраќаме по карго

вЕ  ОЧЕКУВАМЕ

Оригиналните производи на фабриката Тигар од Пирот можете да ги најдете кај нас.

Побарајте понуда и за големопродажба. 

ТЕЛЕФОН:
+38922455773
АДРЕСА: